pasrūti

pasrūti
pasrū́ti intr. Rtr; M 1. 484 imti srūti, lietis: Dėk kūgį šieno ant kubūrės, kad vanduo nepasrū́tum J. Jam iš akių pasruvo didelės kaip žirniai ašaros J.Balč. Kiek te įpjovė – pasrùjo, kraujas pasmatė Pl. 2. I, Všn aptekti kuo srūvančiu, plūstančiu: Pasruvusi vandenimi (pažliugusi) pieva J. Žemė vandeniu pasrùvo Kv. Ir vėl jos akys pasruvo ašaromis Žem. Laikės laikės pasruvusiom akim ir prapliupo verkt Švnč. Už Virbalio Prūsų žemėj didi kova buvo – kas tik jaunas, guldė galvą ir kraujais pasruvo B.Sruog. Visi upeliai krauju pasrujo Tršk. | prk.: Jei dangus krauju pasruvęs (raudonas), bus vainos LTR(Erž). Pasrùvęs degtienė[je] – nėko tokiam nepadarysi Krš. Raudona liepsna pasruvusi vakarų pašvaistė buvo padegusi pusę dangaus V.Krėv. 3. patvinti, pakilti: Po lytaus upės pasrùvo Šll. [Laivas] plūduro ant pasruvusių vandenų I. 4. išsilieti po oda (apie kraują): Po skauduliu pasrùvo kraujis J.Q97, N, 267 paraudonuoti nuo giliau išsiliejusio kraujo ar išsiplėtusių kraujagyslių, pakraujuoti: Pasruvę randai R384, 516. Sumuštas panagys pasrùvęs krauju Švnč. Akis pasruvusi kraujumi, raudona, riaušina J. Pasrùvus akis Kp. Akys jam pasrùvo iš pykčio Š. 5. pradėti eiti, be perstojo pasipilti: Kitos dienos rytą vokiečių buvo jau daugybė, ir greitai jų pasruvo nesibaigianti srovė P.Cvir. Kareiviai pasruvo į kiemus, į darželius, stukseno į duris sp.
◊ širdìs pasrùvo kraujù (kraujaĩs, ãšaromis) pasidarė labai skaudu, graudu: Apsimetė Aleksius patyčių nenugirdęs, nors širdis kraujais pasruvo . Jos širdis pasruvo ašaromis J.Balč.
\ srūti; apsrūti; atsrūti; įsrūti; išsrūti; nusrūti; pasrūti; prasrūti; prisrūti; susrūti; užsrūti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pasrūti — vksm. Jõ ãkys pasrùvo ãšaromis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasriūti — žr. pasrūti: 1. NdŽ Geresniai yra grutėti, kad jauni medeliai gana jau tur sulos, kuri, lig priglaudus sprausmes, lig ir galėtų pasriūti S.Dauk. | prk.: Liga, pasriuvusi (išplitusi, pasklidusi) visame jo kūne, gyslas jam tąsė S.Dauk. 2. K, Rtr,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipilti — apipìlti, apìpila, apipylė tr., appìlti K; R65, Prk 1. Lnt užpilti skysčiu: Tėvas tik apìpilia pelynus ir geria Kp. Apipyliau [mėsą] su vandeniu, tepamirkstie Grd. Tiesk dabar ant manęs jaučio odą ir apipilk statine dervos ps. | refl. tr.,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsrūti — intr. Skr 1. apibėgti, aptekėti: Žaizda apsrùvo kraujais BŽ162. Jaunasis apalpo ir krauju apsruvo rš. 2. paraudonuoti nuo giliau išsiliejusio kraujo ar išsiplėtusių kraujagyslių: Sugriežė dantimis, sugniaužė kumštis, akys krauju apsruvo rš. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsrūti — intr. 1. BŽ277,437 atitekėti. 2. BŽ279 atsklisti, atplūsti: Birželio–liepos mėnesiais mūsų klimato zonoje atsrūva daugiausia saulės energijos rš. srūti; apsrūti; atsrūti; įsrūti; išsrūti; nusrūti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsrūti — intr. BŽ87,446 ištekėti: Jau kraujis išsrùvo, t. y. išbėgo J. Daug kraujo išsrùvo Š. | prk.: Lietuviai su latviais … turi šitus kalbos įrankius, iš vienodos jų kalbos dvasios išsruvusius LTII94. srūti; apsrūti; atsrūti; įsrūti; išsrūti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusrūti — intr. 1. nutekėti, nubėgti: Jo skruostais nusruvo didžiulės ašaros rš. 2. aptekti kuo srūvančiu: Šalta rasa nusruvo sodo obelys J.Balt. srūti; apsrūti; atsrūti; įsrūti; išsrūti; nusrūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paašaroti — paãšaroti intr. 1. ašaromis pasrūti: Iš džiaugsmo net akys paašaroję Rod. 2. kiek paverkti: Paašarõs kiek, i vė bus gerai Gs. ašaroti; apašaroti; atsiašaroti; išašaroti; nusiašaroti; paašaroti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paeiti — paeĩti 1. intr. einant palįsti (po kuo): Paeimi po kuo SD259. Paeĩna po tiltu Lp. Po stogu paeĩti KBI43. 2. intr. neilgą laiką, neilgą tarpą eiti: Aš dar paėjaũ kelis žingsnius į priekį NdŽ. Keliaujant teko po keletą kilometrų pavažiuoti ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakraujuoti — intr. paraudonuoti, krauju pasrūti: Akys pakraujavę kaip seno šuns rš. Nemuškit kiaulės varydami pjaut, ba mėsa pakraujuõs Sn. kraujuoti; apkraujuoti; įkraujuoti; iškraujuoti; nukraujuoti; padkraujuoti; pakraujuoti; prikraujuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”